งานใหม่ 4
View Details
กำลังทำ 0
View Details
ปิดงาน 13
View Details
ยกเลิก 0
View Details
ประเภทงานซ่อม จำนวน
เครื่องสำรองไฟ 7
คอมพิวเตอร์ 7
จอภาพ 1
ปรินท์เตอร์ 1
ระบบเครือข่าย 1
สถานะการซ่อม จำนวน
เสร็จสิ้น 13
รอดำเนินการ 4

ประเภทงานซ่อม จำนวน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5
กลุ่มนโยบายและแผน 3
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ 3
กลุ่ม DLICT 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
ห้องผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1


  • พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    Copyright © 2022 by DLICT PTN2